بدختی آدمی

بدختی آدمی از جهل نیست از تنبلی است.

#Quote

👤افلاطون

۲۱:۳۶

مگه اشک چقدر وزن داره!؟

مگه اشک چقدر وزن داره که با جاری‌شدنش این‌قدر سبک می‌شیم...؟

#Quote

👤 حسین پناهی

۱۷:۱۴

Rango 2011

+ خیلی قشنگه! گاهی باید خیلی زمین رو بکنی تا به او چیزی که میخوای برسی! پس تو موفق شدی!
رنگو: اینجا کجاست؟
+ اینجا جاییه که من سالها دارم توش زندگی میکنم
- آره شنیدم، شما اینجا چیکار میکنید؟
+ جستجو میکنم مثل تو
- من دیگه نمیدونم دنبال چی میگردم، حتی نمیدونم کی هستم، در ضمن اسم شما رو هم نمیدونم
+ این روزها مردم برای همه چیز اسم میذارند، مهم نیست تو رو چی صدا میکنند، رفتار یک مرد مهمه نه اسمش
- کارهای من اوضاع رو بدتر میکنه من یه لاف زن هستم یه دروغگو؛ دوستانم من رو باور داشتن اما به یه قهرمان نیاز دارن
+ پس یه قهرمان باش
- اوه نه شما متوجه نیستی من اصلا قرار نبود اینجا باشم
+ حق با توعه تو راه درازی رو برای پیدا کردن چیزی اومدی که اینجا نیست، متوجه نیستی ماجرا درباره تو نیست درباره اونهاست
- من نمیتونم برگردم
+ ولی باید برگردی، من به شهر میرم توهم باید سرنوشتت رو خودت بسازی...

مورچه خوار: پس رسیدی!؟ درست فهمیدی دوست من به اون سمت جاده رسیدی!
- تو هم اونو دیدی!؟
+ ما هرچیزی رو که نیاز داشته باشیم میبینیم!

۰۳:۰۰

08. The Harmonica Man

Here's To You Filmmuziek Van Ennio Morricone 1994
08. The Harmonica Man
Fight For Your Dreams...
Never Give Up...


۲۱:۵۳

گاهی سکوت می‌کنی

گاهی سکوت می‌کنی،
چون اینقدر رنجیدی که نمیخوای حرف بزنی.

گاهی سکوت می‌کنی،
چون واقعا هیچ حرفی برای گفتن نداری.

سکوت گاهی یک انتظاره و گاهی هم یک اعتراض
اما بیشتر وقت‌ها سکوت برای اینه که هیچ کلمه‌ی خاصی نمیتونه غمی رو که تو وجودت داری توصیف کنه
و این یعنی همون حس تنهایی...💔

#Quotex

👤 خسرو شکیبایی

۰۳:۰۰

خیلی تلاش کردم

خیلی تلاش کردم مردم بفهمند،
ولی آن‌ها فقط خندیدند...!

#Quote

👤 چارلی چاپلین

۱۵:۵۴

ﺣﺞ ﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ

ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﻣﺒﺎﺭﮎ ﺑﻪ ﺣﺞ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ، ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ‌ﺍﯼ ﺑﻪ ﺍﻭ ﮔﻔﺖ: ﺍﺯ ﺷﺸﺼﺪﻫﺰﺍﺭ ﺣﺎﺟﯽ ﮐﺴﯽ ﺣﺎﺟﯽ ﻧﯿﺴﺖ، ﻣﮕﺮ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﻮﻓﻖ، ﮐﻔﺸﮕﺮﯼ ﺩﺭ ﺩﻣﺸﻖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺞ ﻧﯿﺎﻣﺪ.

ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﺩﻣﺸﻖ ﺭﻓﺖ ﻭ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﻮﻓﻖ ﺭﺍ ﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﺭﻩ‌ﺩﻭﺯﯼ ‏(ﭘﯿﻨﻪ‌ﺩﻭﺯﯼ، ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻭ ﻭﺻﻠﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﻔﺶ‌ﻫﺎﯼ ﺧﺮﺍﺏ ﻭ ﭘﺎﺭﻩ‏) می‌‌کند.
ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭼﻪ ﮐﺮﺩﯼ ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺑﻪ ﺣﺞ ﻧﺮﻓﺘﯽ ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﻫﻤﻪ‌ی ﺣﺠﺎﺝ ﻓﻘﻂ ﺣﺞ ﺗﻮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.

ﮔﻔﺖ ﺳﯽ ﺳﺎﻝ ﺑﻮﺩ ﺗﺎ ﻣﺮﺍ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺣﺞ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﭘﺎﺭﻩ‌ﺩﻭﺯﯼ ﺳﯿﺼﺪ ﺩﺭﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﻋﺰﻡ ﺣﺞ ﮐﺮﺩﻡ. عیالم ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮﺩ. ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ‌ی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﻮﯼ ﻃﻌﺎﻡ ﻣﯽ‌ﺁﻣﺪ. ﻣﺮﺍ ﮔﻔﺖ: ﺑﺮﻭ ﻭ ﭘﺎﺭﻩ‌ﺍﯼ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻃﻌﺎﻡ ﺑﺴﺘﺎﻥ. ﻣﻦ ﺭﻓﺘﻢ. ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﮔﻔﺖ ﺑﺪﺍﻥ ﮐﻪ ﻫﻔﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ‌ﺭﻭﺯ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﻃﻔﺎﻝ ﻣﻦ ﻫﯿﭻ ﻧﺨﻮﺭﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ. ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺧﺮﯼ ﻣﺮﺩﻩ ﺩﯾﺪﻡ. ﭘﺎﺭﻩ‌ﺍﯼ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﺪﺍ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﻃﻌﺎﻡ ﺳﺎﺧﺘﻢ. ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﻼﻝ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﭼﻮﻥ ﺍﯾﻦ ﺑﺸﻨﯿﺪﻡ ﺁﺗﺸﯽ ﺩﺭ ﺟﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻓﺘﺎﺩ. ﺁﻥ ﺳﯿﺼﺪ ﺩﺭهم ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻢ ﻭ ﺑﺪﻭ ﺩﺍﺩﻡ ﻭ ﮔﻔﺘﻢ ﻧﻔﻘﻪ‌ی ﺍﻃﻔﺎﻝ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺣﺞ ﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ.

  #Quote


👤 عطار نیشابوری
📖 ﺗﺬﮐﺮة‌ ﺍﻻﻭﻟﯿﺎ

۱۸:۱۷

نقاشی ساختمان، نقاشی دل

نقاشی ساختمون رو دیدید!؟ اول سوراخ سومبه ها رو با یه ماده مخصوص پر میکنند بعد که پر کردن روشونو با سمباده صاف میکنن که قشنگ صاف صاف بشه دیوار؛ بعدش که دیوار صاف و تمیز شد حالا وقتشه که رنگش کنند وقتی که رنگ شد یه دیوار تمیز داریم که از روز اولشم قشنگ تر شده و هیچ زشتی هم نداره؛ همه ما دلمون میخواد که دلمون مثل دیوارای تازه رنگ شده صاف و تمیز بشه و این کار رو کسی نمیتونه انجام بده برامون جز خدا؛ فقط خدائه که میتونه دل آدما رو نقاشی کنه ولی اون سوراخ پر کردنا و سمباده کشیدنا و کارایی که رو دل آدم انجام میده درد داره...
برای این که صاف و تمیز بشی باید دردِ سختی و مشکلات رو بکشی...
اون موقع است که دلت صاف و تمیز میشه...

نوشتۀ ذهن خط خطی

۰۳:۳۰

بازهم لجن است

مادامی که درجامعه در یک سو گرسنه بیچاره از سرما بلرزد و در سوی دیگر متنعمان برخوردار از همه چیز باشند این جامعه لجن است، اگر تمام چهره اش را هم با قرآن بپوشانید بازهم لجن است.

#Quote

👤شهید بهشتی

۱۵:۰۴

افتخارهایی که آفریدید

بازی خوبی که با مراکش کردید...
لایی های که به اسپانیایی ها زدید...
موقعیت هایی خوبی که داشتید ولی شانس با شما یار نبود...
حتی گل زدید به اسپانیا...
مقابل پرتغال مقتدرانه بازی کردید جوری که از ترسشون داشتند وقت کشی میکردند...
سیو هایی که بیرانوند کرد...
حتی پنالتی رونالدو روگرفت...
گل کریم انصاری فرد...
و هزاران چیز دیگه...
هیچوقت فراموشتون نمی کنیم...
( و فراموش نمی کنیم که کسایی مثل بیرانوند از کجا به اینجا رسیدند)

۱۷:۵۲

ذهن خط خطی

نوشته های یک ذهن خط خطی

رویاهاتو دنبال کن...
اونا راه رو بلدن...
Follow your dreams...
They're on the way...
Designed By Erfan Powered by Bayan