نکته نگار

کتاب ها


نمایش ویرایش تکرار یک تنهایی

نمایش ویرایش مفاتیح الحیات عبدالله جوادی آملی

نمایش ویرایش حلیه المتقین علامه محمد باقر مجلسی

نمایش ویرایش نهج البلاغه ترجمه محمد دشتی

نمایش ویرایش تفسیر نور محسن قرائتی

نمایش ویرایش اصول عقائد محسن قرائتی

نمایش ویرایش قرآن ترجمه و تفسیر محسن قرائتی

نمایش ویرایش قرآن واضح

نمایش ویرایش قرآن: ترجمه خواندنی
«به نام یزدان بخشاینده»
در این وبلاگ هر مطلب یک نکته طلقی میشود؛ نکته ای که ممکن است همه بدانند ولی آن را فراموش کرده باشند، یا ممکن است بخاطر اطلاع کم و ناآگاهی، کسانی از آن نکته به صورت اشتباه برداشت کنند و سوءاستفاده کنند و دچار گمراهی دیگران شوند.
به این نکته نگار هر نقدی به نکته هایش قابل احترام است و متقابلاً برای رفع اشتباه پاسخ داده میشود.
طراحی توسط عرفان و تغییرات توسط حمید قدرت گرفته از بیان