گاهی سکوت می‌کنی

گاهی سکوت می‌کنی،
چون اینقدر رنجیدی که نمیخوای حرف بزنی.

گاهی سکوت می‌کنی،
چون واقعا هیچ حرفی برای گفتن نداری.

سکوت گاهی یک انتظاره و گاهی هم یک اعتراض
اما بیشتر وقت‌ها سکوت برای اینه که هیچ کلمه‌ی خاصی نمیتونه غمی رو که تو وجودت داری توصیف کنه
و این یعنی همون حس تنهایی...💔

#Quotex

👤 خسرو شکیبایی

۰۳:۰۰

ذهن خط خطی

نوشته های یک ذهن خط خطی

رویاهاتو دنبال کن...
اونا راه رو بلدن...
Follow your dreams...
They're on the way...
Designed By Erfan Powered by Bayan