رویاپرداز برنده!

Not all dreamers
Are winners
But all winners
Are dreamers.

همه ى رویاپردازها برنده نیستن
اما همه ى برنده ها رویاپرداز هستن.

#Quote

۰۵:۳۵

ذهن خط خطی

نوشته های یک ذهن خط خطی

بسم الله الرحمن الرحیم
خاطرات من و هر چیزی که در ذهن من است معلول اتفاقات گذشته، اراده، روحیات و
(هر چیزی که در یک انسان نهفته است و انسان از آنها تشکیل می شود)
است.
Designed By Erfan Powered by Bayan